Kemija instrukcije

O meni

Magistrirala sam kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu pri Sveučilištu u Zagrebu 2016. godine. Od 2017. godine radim u srednjoj školi te predajem kemiju u općoj gimnaziji te kemijsku grupu predmeta u usmjerenju za farmaceutskog tehničara. 2019. godine sam položila potrebne predmete  Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike pri Sveučilištu u Rijeci. Dulji niz godina držim instrukcije za srednjoškolce i studente te pripreme za maturu iz kemije. Učenici koji pohađaju pripreme postižu izvanredne rezultate te u visokom postotku upisuju željene fakultete, dok studenti uspješno polažu ispite na fakultetima.