Pripreme za državnu maturu iz kemije

  • Pripreme za državnu maturu iz kemije će vam pomoći da se bolje pripremite za ispit, razumijete gradivo, usvojite vještine rješavanja zadataka i povećate šansu za dobivanje bolje ocjene.
  • Ako planirate nastaviti studij u području znanosti, kemija je često preduvjet za upis u mnoge studijske programe. Uspješno polaganje državne mature iz kemije olakšat će vam prijelaz u te programe.
Repeticije iz kemije, instrukcije iz opće kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, analitičke kemije, organske kemije i biokemije

Što uključuju pripreme za maturu iz kemije?

Pripreme za školsku godinu 2024./2025.

  • Grupne pripreme (do 6 učenika)
  • 10 €/osoba
  • Termini: subotom prema dogovoru
  • Individualne pripreme 15 €/osoba