Alkeni

3,00 

Riješeni primjeri nomenklature (imenovanja) alkena koji mogu poslužiti za srednju školu, pripreme za maturu ili za fakultet.

Nomenklatura alkena-riješeni primjeri