Analitička kemija

10,00 

 

Skripta iz analitičke kemije s riješenim zadatcima iz područja:

Ravnoteža u otopinama kiseline i baza

Ravnoteža u otopinama soli

Ravnoteža u otopinama pufera

Titracijske krivulje

Ravnoteža u redoks reakcijama

Ravnoteža u slabo topljivim ionskim tvarima

Ravnoteža u otopinama kompleksnih spojeva

Kategorija:

Analitička kemija