Videolekcije iz kemije

Videolekcije iz kemije obuhvaćaju svo srednjoškolsko gradivo i odlična su priprema za maturu iz kemije. Možete ponavljati gradivo svojim tempom u bilo koje doba. 

Ako ste student, možete ponoviti gradivo iz srednje škole ili naći videolekcije za fakultetsko gradivo.

Repeticije iz kemije, instrukcije iz opće kemije, anorganske kemije, fizikalne kemije, analitičke kemije, organske kemije i biokemije